Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-02

3D-visualisering av enstaka moln

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
C-ITS AB utvecklar avancerade simulatorer för träning. En av våra simulatorer används för att träna flygledare (ATC, Air Traffic Control). Simulatorn består bland annat av flera projektorer som visar flygplatsens omgivning med hjälp av 3D-grafik. Det finns problem med att göra en helt realistisk visualisering av de många olika väderförhållande som finns och detta examensarbete går ut på att se över vilka möjligheter det finns för att förbättra metoder, realism osv.

UPPGIFT
Arbetet ska inriktas på att hantera och visualisera enstaka moln. Molnen ska bl.a. kunna förflyttas, ändra storlek och ha en volym. Flygplan ska t.ex. kunna flyga igenom molnen på ett realistiskt sätt.

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG
1. Undersök olika metoder för visualisering av moln och se vilken som fungerar bäst för C-ITS AB simulatorer.
2. Undersökning av riktig väderinformation.
3. Enkelt testprogram där metoden används.

KRAV
Vi förutsätter att du har lätt för att programmera C++ och har intresse i utveckling av 3D-grafik. Arbetet innefattar 20 poäng och kan påbörjas snarast och bör slutföras senast 2004-12-31. Arbetet utföres på kontoret i Linköping.

KONTAKT
Skicka skriftlig ansökan till vår ex-jobbs-samordnare Kith Spjut, e-mail [email protected] Bifoga kortfattad personbeskrivning samt CV.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.