Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-15

Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning:
Projektet är ett samarbete mellan SLU, Livsmedelsverket samt Kemiskt-Tekniska Universitetet i Prag och syftar till att kartlägga hur odlingsbetingelser påverkar växtproduktens kvalitet avseende på halten hälsobefrämjande och toxiska ämnen. För att belysa sambandet odlingsbetingelser och kvalitet ämnar vi studera ett antal artspecifika ämnen i relation till allmänt förekommande näringsämnen hos ett antal indikatorväxter, en från vardera av familjerna Umbelliferae, Cruciferae, Solanaceae, Liliaceae. Som indikatorväxt för de olika familjerna har vi valt palsternacka, vitkål, tomat och purjolök. Kvaliteten kommer att bedömas med avseende på
· furokumariner i rotgrönsaker och deras toxikologisk betydelse för konsumenten
· typer och halter av glukosinolater i kålväxter och deras toxikologiska betydelse för konsumenten
· typer och halter av alkylcysteinsulfooxider i matlök och deras toxikologiska betydelse för konsumenten
· halter av a-tomatin och lykopen i tomater och deras toxikologiska betydelse för konsumenten

Nämnda grupper tillhör den stora gruppen sekundära ämne som finns i växtriket. Dessa är viktiga med avseende på produktens kvalitet och uppvisar biologiska aktiviteter som sträcker sig från antimikrobiella, antibiotiska, insektsbekämpande och hormonella egenskaper. Dessa sekundära metaboliter uppvisar biologiska aktiviteter som sträcker sig från antimikrobiella, antibiotiska, insektsbekämpande och hormonella egenskaper till mycket viktiga farmakologiska ock farmaceutiska aktiviteter. Under evolutionen har växterna utvecklat ett rikligt utbud av sofistikerade försvarsmekanismer för att kunna överleva i en miljö som variera med avseende på växtförhållande. Många av de sekundära metaboliterna är involverade i växtens samspel med omgivande miljön. Därmed kommer produktionen av ämnena att påverkas av både biotiska och abiotiska faktorer, vilket visar sig som en ökad produktion och ackumulering av sekundära metaboliter i växten. Stimuleringen sker genom en inverkan av faktorerna på växtens signalsystem, som i sin tur inverkar på det genetiska uttrycket, vilket leder till biokemiska förändringar.

Inom ramen för examensarbetet är det tänkt att vitamin C och ett antal vanligt förekommande fenoliska ämnen samt innehållet av organiska syror och sockerarter skall mäts i ovan nämnda växtprodukter. De specifika sekundära ämnen kommer att analyseras i Prag och Svalöv. Utvärderingen kommer att göras tillsammans med Livsmedelsverket. En del i utvärderingen kommer att vara att bedöma förekomsten av vissa ämnen i relation till effekten på konsumenten. En annan del kommer att vara en utvärdering av hur olika odlingsbetingelser (främst gödselintensitet och gödseltyp samt förekomsten av olika kväveformer och svavel) påverkar förekomsten av de i studien analyserade ämnena.

Finansiella möjligheter kan (beroende på utslag på ansökningar) finnas till lön för 1-2 månader. Vid intresse för fortsatt arbete inom projektet kommer examensarbetare erhålla möjlighet att får följa med till det analytiska laboratoriet i Prag.

Kontaktperson vid SLU: Bengt Lundegårdh, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära
tel. 018- 67 17 60

Kontaktperson vid Livsmedelsverket: Anita Strömberg och Christer Andersson tel. 018-17 55 00
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.