Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-30

Energiledningssystem (Hofors)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Medverka till att införa ett energiledningssystem inom en verksamhet i kommunen exempelvis en skola.
De nedan 4 första faserna skall ingå i exjobbet, de 3 sista faserna genomförs av ordinarie personal.

1. Utredning

Total energianvändning fördelat på:
-Uppvärmning
-El (belysning, maskiner m.m.)
-Transporter
Fördelas på energislag
Emissioner relaterade till energianvändningen
Nyckeltal (ex. kWh/m kg CO/anstlld)

2. Strategi

Långsiktig inriktning för energianvändningen
Grund till mål och program
Ex. öka andel förnyelsebar energi, minska energianvändningen

3. Mål

Tydliga och mätbara
Långsiktiga mål kan omfatta:
-Hushållning (förändrat beteende)
-Effektivisering (tekniska insatser)
-Öka andelen förnybar energi
Kortsiktiga mål
Lätta att mäta & klarar tidsangivelser

4. Handlingsplan

Redovisa och prioritera åtgärderna
Rutiner för energieffektiv upphandling & kompetenshöjande
insatser.
Ansvarsfördelning
Avsatta resurser
Tidplan
Kostnader & finansiering av åtgärder

5. Genomförande

6. Utvärdering

7. Ständig förbättring

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.