Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-14

Miljövarudeklaration av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Regeringens EKU-delegation har föreslagit att all offentlig upphandling ska inbegripa en sk miljövarudeklaration. I dag finns flera olika exempel på miljövarudeklarationer, bl a finns den BYKR tagit fram. Idag finns ingen specifik för väg- och järnvägsbyggnadsmaterial.

Syfte
Föreslå en metod för miljövarudeklaration för väg- och järnvägsbyggnadsmaterial och applicera den på ett material.

Metod
Projektet beskriver först olika typer av miljövarudeklarationer och ger sedan ett förslag på lämplig metod för material i väg- och järnvägsbyggande. Därefter genomförs en fallstudie på ett material.

Förväntat resultat
Föreslår en lämplig typ av miljövarudeklaration och förväntas vissa på ev kompletteringsbehov hos det valda materialet i fallstudien.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.