Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-19

Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
das i entreprenadmaskiner i slutet på 90-talet, bl.a. som ett led av att beställare som Vägverket och Banverket införde det som krav i sina entreprenader, så har problemen ökat enligt många. Det gäller t.ex. igensättning av filter, läckande packningar, ökade läckage och haverier, ökat slitage, blandbarhetsproblem, högre förbrukning samt förändrade egenskaper orsakat av t.ex. upptagning av vatten. Konsekvenser som kortare livslängd på oljan, ökade läckage och större svårigheter av avskilja spill, och enligt vissa att de även kan vara mer miljöfarliga än de traditionella mineraloljebaserade hydrauloljorna efter användning, har resulterat i en uppfattning hos många att användande av de miljöanpassade hydrauloljorna inte ger någon miljövinst. Även om de tex. i sig är mer lättnedbrytbara.

För entreprenadmaskiner är erfarenheterna av de miljöanpassade hydrauloljorna mindre jämfört med andra maskintyper och det gäller främst maskiner som arbetar vid höga hydraultryck som t.ex. borriggar vid undermarksarbete. Även kunskapen om eventuell ökad giftighet hos använd hydraulolja och vad som orsakar denna är bristfällig. Det är därför viktigt att undersöka de problem som finns vid användandet av miljöanpassade hydrauloljor samt konsekvenserna för miljön för att kunna mini-mera påverkan på både maskiner och miljön.

Inom Skanska Sverige har ca 50%, motsvarande 625 stycken, av våra egna entreprenadmaskiner miljöanpassade hydrauloljor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.