Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-08

Utveckling av nya tekniker för att mäta diffusion av lågmolekylära ämnen genom polymerer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I dag används ofta plast i stället för metaller i mycket korrosiva miljöer, såsom i en klorfabrik eller vid blekning av pappersmassa. Problemet med plaster är dock att de släpper igenom små molekyler, såsom syre, klor, klordioxid, saltsyra och vatten. Denna diffusion genom plasten kan ställa till en hel del problem på bl a omgivande processutrustning eller på miljön. Trots att detta är ett viktigt och svårt problem finns det i dag mycket lite data tillgängligt för att kunna beräkna hastigheten på denna diffusion. Detta beror till viss del på att de metoder som finns i dag för att mäta diffusionshastigheten är mycket tidsödande. Vi i plastgruppen på Korrosionsinstitutet håller därför på att utveckla några nya metoder för att snabbare och enklare få fram dessa data. Examensarbetet syftar till att vidareutveckla två idéer på nya tekniker samt att med hjälp av dessa plocka fram data på diffusionshastigheter av vissa, för industrin viktiga, kemikalier genom olika plastmaterial.

Korrosionsinstitutet SCI AB är ett forskningsinstitut som har som uppgift är att bekämpa korrosionen i dess olika former och att minska kostnaderna för de skador den vållar landet, stat, kommuner, enskilda företag och allmänhet. Mer information finns på: http://www.corr-institute.se/

Examensarbetet kommer att omfatta en hel del laborativt arbete vilket betyder att labbvana är en fördel. Arbetet kommer att bedrivas självständig och innovationsförmåga uppskattas. Båda teknikerna bygger på kemitekniska idéer så god kunskap om kemi fordras. En viss kunskap om polymerer är en fördel men inget krav. En bakgrund inom kemi eller kemiteknik torde vara lämplig.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.