Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-18

System för pensionsfonder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det personliga pensionsvalsystemet PPM har kritiserats för att vara krångligt och dyrt. Avgifterna är högre än i andra jämförbara system. Detta examensarbete går ut på att föreslå ett nytt system där många individer går samman för att sedan auktionera ut förvaltningen av pensionsfonden. Uppgiften går ut på att först formulera ett realistiskt problem, och därefter konstruera en mekanism för allokeringen av portföljer till fondförvaltare, så att kostnaderna för individerna/kunderna/samhället minimeras. Mekanismen konstrueras och testas som ett optimeringsproblem som programmeras i ett angivet system.

Uppgiften förutsätter kunskaper av finansiell matematik ochj/eller optimering. Portföljvalsteori är centralt. Dessutom behövs mycket god programmeringsvana i olika datamiljöer.

Detta examensarbete utförs med fördel av två personer som gemensamt skriver en gemensam rapport. Arbetet sker inom institution och är ofinansierat.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.