Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-25

Är ekologiskt odlade livsmedel nyttigare?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vetenskaplig kartläggning och dokumentation av hälsoperspektivet avseende ekologiska livsmedel kontra konventionella.

Argumentet för att köpa ekologiskt har gått från ett nästan 100 % miljöperspektiv till att bli mer och mer av ett hälsoargument. Fler och fler konsumenter köper ekologiskt av hälsoskäl. Mer i övriga västvärlden men nu också i Sverige. Vi vill infomera allmänheten och livsmedelsbranschen om hälsoaspekter med ekologiska livsmedel och det ska vara på vetenskaplig grund. Vi behöver en dokumentation som skiljer på myt och verklighet och som sakligt kan lyfta fram argument ur ett hälsoperspektiv. Det finns mycket gjort och vad vi behöver är en litterturstudie över den forskning som bedrivits runt om i världen. Arbetet kan göras på distans, sommaren eller hösten 2004.

Miljöbron är en ideell organisation som bla koordinerar examensarbeten med miljöinrikting. Organisationen som är intresserad av exjobbets utförande är ett informationscentrum för livsmedel i Sigtuna. För mer information kontakta Karin Degerfeldt på Miljöbron. http://www.miljobron.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.