Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-31

Examensarbete för en eller två högskoleingenjörer med inriktning mot miljö- och mätteknik. (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I ett koloniområde utanför Västerås skall en anläggning för lokalt omhändertagande av avloppsvatten byggas. Anläggningen består av av två olika lösningar för sommar- och vinterbruk.

Inför utvärderingen av anläggningen önskas en omfattande nulägesanalys över området. Denna bör bestå av provtagning och analys av området samt kartläggning av de boendes brukarvanor.

Utvärderingen av anläggningen görs av Mälardalens Högskola i samarbete med Mälarenergi. I examensarbetet ingår även att utforma en plan för fortsatt utvärdering av arbetet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.