Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-10

Marknadsundersökning sprinklers

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
KCEM står för Kompetens Centrum Energetiska Material och är en organisation för alla som kommer i kontakt med energetiska material. Bakom KCEM står branschens aktörer som företag, myndigheter, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt privatpersoner.

KCEM verkar för utbildning på alla nivåer, bedriver en forskarskola tillsammans med Örebro universitet och verkar för nya produkter/företag inom området energetiska material.


Idé/förslag på exjobb (beskriv både frågeställning, organisation och eventuellt önskad utbildningsprofil):

Kartläggning av den nordiska marknaden för sprinklersystem

A Nuläge
Definiera produkterna inom området segmentvis.
Sammanställa marknaden 2000 till 2004 i total försäljning i kronor per år.
Lista de viktigaste leverantörerna av system och deras produkter.
Lista leverantörernas återförsäljare och kartlägga hur produkterna når kund.

B Framtid
Bedöma marknadens utveckling under kommande 5 år.
Lista de viktigaste faktorerna för marknadens utveckling.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.