Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-02

Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sensice Innovation är ett utvecklingsbolag och utvecklar isdetektorer som avgör vägunderlaget framför ett fordon och varnar föraren för kommande halka. Detektionsmetoden bygger på IR-spektroskopi och använder flera innovativa koncept för att sänka produktens kostnad med bibehållen tillförlitlighet.

Produkten är kostnadskänslig vilket förhindrar användande av snabbt modulerbara ljuskällor som lasrar och digital signalbehandling med hög kapacitet. Av denna anledning används två modulationssteg vilket motiverar en udda demodulationsteknik. Demodulationen lider därtill av att signalerna som detekteras ligger inom ett frekvensband där lämpliga detektorer avviker avsevärt från rak frekvensgång vilket komplicerar problemet.

Examensarbetet omfattar i ett första steg konstruktion av en bredbandig lock-in förstärkare för ett första demodulationssteg och detta kan utföras med analog elektronik eller i mjukvara. Det andra demodulationssteget utförs i mjukvara och detta och eventuellt redan det första steget kräver konstruktion av ett enkelt microcontrollerbaserat system som kommunicerar med en PC via USB eller RS232. Det sista delsteget omfattar anpassning av det utvecklade systemet till demodulation och separering av flera, med olika frekvenser, tvåtonsmodulerade signaler.

Examensarbetets omfattning avses vara 20p och är tänkt att inkludera alla tre stegen, men kan begränsas till färre om det bedöms för krävande. Det sista delsteget är tänkt att ske i nära samverkan med utvecklingen i examensarbetet Smalbandig multispektral avbildning med ett smalbandigt IR-filter, se även detta.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.