Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-14

Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Finspångs kommun finns två typiska landsortsbyar, Byle och Ekesjö. Båda byarna har varit bebodda sedan stenåldern. Jord och skogsbruk och handel har varit det traditionella näringslivet. Byarna tillhör Skedevi församling i Finspångs kommun, Östergötlands Län. Närheten till Södermanland och Vingåker är påtaglig och kanske en naturligare kommunikationsväg för befolkningens rörelsemönster. Kanske är detta typiskt för gränsbygder. I Byarna med närområde bor idag cirka 200 personer, andelen barnfamiljer är relativt hög och fortfarande har vi en (hotad) byskola. 2000-talet har medfört kraftiga förändringar, typiska för skogsbygden i södra Sverige och det lokala näringslivet har utarmats. Inflyttning av högutbildade som distansarbetar via IT-teknik öppnar nya möjligheter som är kraftigt beroende av goda kommunikationer och bredband. Den relativa närheten och bra kommunikationer (tåg via Vingåker, flyg via (Skavsta) till expansiva tätorter och storstadsregioner öppnar nya möjligheter för boende och näringsverksamhet inriktat på ställa om byarna till långsiktigt hållbara landsortsbyar anpassade till ett modernt lokalt samhälle. Norra Skedevi byaråd i samverkan med andra lokala ideella organisationer och boende ser gärna att några studerande som examensarbete hjälper till att ta fram en nulägesanalys och ett förslag till en strategisk plan för att säkerställa och vidareutveckla Ekesjö och Byle inför resterande del av 2000-talet I arbetet ingår också att inventera outnyttjade resurser samt att föreslå hur dessa skall synliggöras och marknadsföras Hemsida är under uppbyggnad.
Kontakta gärna Hans och Tony om Du är intresserad!

http://www.byle.info/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.