Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-09

Hur skapas en positiv attityd till företagande?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Bra näringslivsklimat bygger på att det i grunden finns en positiv attityd till företagandet och företagarna oaktat bransch och storlek på företaget. En inställning som möjliggör och underlättar för såväl befintliga företag att etablera som nya att etablera.

Grundsynen i mötet med näringslivet måste från offentliga sektorn såväl myndighet som andra vara att se sig själva som lots och inte polis. vi vill därför starta ett projekt för att gemensamt se över attityder, vad som kan göras för att gemensamt skapa ökad förståelse för företagarnas villkor och förmåga att uttnyttja de möjligheter lagutrymme ger.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.