Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-09

Klassificering av komponenter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Flextronics i Linköping har sitt ursprung från Ericsson Mobile Communications. Denna koppling samt att Ericsson under många år varit den dominerade kunden har inneburit att det varit naturligt för inköpare och operatörer att fortsätta använda Ericssons klassificeringsnomenklatur för de komponenter som används.
Nuläget är att nya kunder kommer till oss vilka använder andra komponenter, men i många fall använder de samma komponenter som Ericsson. Det innebär problem vid hanteringen av komponenter då alla nya materiallistor, så kallade BoM:ar (Bill of Material), måste kontrolleras manuellt med avseende på de artikelnummer som finns tillgängliga i vårt komponentförråd. Det är ett kostsamt och onödigt arbete som tar tid och som kan generera fel.

Syfte
Syftet med detta projekt är att skapa ett arbetssätt som ska förenkla hanteringen med olika kunders artikelnummer. Detta arbetssätt måste garantera att rätt komponent alltid används samt att inga komponenter har flera artikelnummer eller att olika komponenter har samma artikelnummer.

Mål
Målet med detta projekt är att skapa ett klassificeringssystem som klarar av att hantera olika kunders komponenter men med ett unikt Flextronicsnummer. Detta utan att risk föreligger att konflikt uppstår mellan olika kunders artikelnummer.
Exjobbet kan komma att innebära resor inom Sverige samt eventuellt någon resa i övriga Europa under fasen nulägesbeskrivning.
Dessutom ska systemet implementeras samt en enkel korstabell tas fram i EXCEL eller Access.

Föreslagen uppläggning av projektet är:
- Nulägesbeskrivning
- Analys av nuläget m a p de utsatta målen.
- Utveckling av metod och arbetssätt
- Dokumentera metod och arbetssätt.
- Verifiera metod och arbetssätt i ett pilotförsök.

Allmänt
Vi ser att du som söker detta examensarbete har läst på Maskin eller Industriell Ekonomi med inriktning mot logistik. Vi vill också att du har mycket goda kunskaper i EXCEL eller Access. Vidare ser vi att examensarbetet startas så fort som möjligt.

Tycker du att detta låter intressant? Skicka in ett kort personligt brev, CV och betygskopior till:

Flextronics Design
Att: Bertil Franzén
Box 1568
581 15 Linköping

Vill du veta mer, kontakta gärna:
Mattias Liljesson, Chef Material Supply, 013 28 71 06
Bertil Franzén, Produktionstekniker 013 28 72 70


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.