Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-30

Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsbeskrivning

Uppdragsgivare: ISS Support service

1901 grundades det danska vaktbolaget Köpenhavns Nattevagt. Snart utökade företaget sina tjänster med verksamhet inom städområdet. Genom åren har tjänsteutbudet breddats ytterligare och i dag är ISS ett av världens största internationella Facility Services företag.
Till Sverige kom ISS 1943 under namnet Det Danske Rengörings Selskab.

I dag är ISS Sveriges ledande Facility Services-företag med drygt 11.000 anställda och mer än 12 000 kunder. Vi bedriver verksamhet på mer än 400 orter runt om i landet.

På den svenska marknaden har ISS sedan många år varit det klart marknadsledande företaget inom städservice men under de senaste åren har vi breddat verksamheten med nya tjänsteområden och sista åren även tagit hand om en del personalrestauranger runt om i Sverige.

Affärsidé

ISS tar ansvar
för kundens uppdrag
- genom att fullfölja den kvalitet som utlovats
- genom att lyssna på kunden vid utveckling av tjänster
för sina anställda
- genom att ge ansvar och befogenheter
- genom att erbjuda utveckling och utbildning
för ägarna
- genom att skapa tillväxt och lönsamhet i alla delar av verksamheten
- genom att skapa långsiktigt ekonomiskt mervärde
för miljön
- genom att välja miljöanpassade lösningar för produkter och tjänster
- genom att skapa ett inneklimat som möjliggör en trivsam och positiv miljö.

Bakgrunden/beskrivning till uppdraget:
De senaste åren har ISS Support service bedrivit restaurangverksamhet runt om i Stockholm med både öppna och stängda enheter, vi har i dag 7 enheter i Stockholm med förhoppningar på fler inom snar framtid. Detta gör att vi behöver marknadsföra oss ut till både befintliga och nya kunder. Vi arbetar med centralstöd från gemensamt kontor men har i dag ingen utarbetad marknadsföring för restaurangerna. Vi vill ha en gemensam plattform för alla restauranger men behöver se över marknadsföringsbehovet för respektive restaurang. Det skiljer lite beroende om det är en stängd eller öppen restaurang.

Frågeställning:
 Hur når vi ut till nya kunder
 Hur når vi ut till befintliga kunder

Petra Ericsson, 0734 ¿ 36 64 92, [email protected]
Marie Nilsson, 0730 ¿ 79 00 57, [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.