Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-16

Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Forskningsprojektet rör datorbaserade studier på gen och protein sekvenser för G-protein-kopplade receptorer (GPCR) som utgör target för ungefär 40% av dagens läkemedel. Du kommer att lära dig sökningar i genom databaser (NCBI, Celera, Santa Cruz m.fl.), fylogenetisk analys, alignment, byggande av nya databaser, hantera program som BLAST (P/X etc), Randfasta, Visual C, ClustalW, SEQBOOT, PROTDIST, CONSENSE, SPLIT-TREE, PROTPARS, TREEVIEW, PROTDIST, TREEPUZZLE, HMMbuild och andra Hidden Markov Models tekniker mm. Syftet är bl.a. att karakterisera nya sekvenser i det humana genomet samt sekvenser i andra nya genom, identifiera viktiga strukturelement i primärsekvernserna och ge idéer och support till farmakologiska studier och sökande av ligander för GPCR. Du kommer att delta i ett projekt som rör karakterisering av orphan (ligand lösa) receptorer. Projekten är interaktiva med den våta farmakogiska verksamheten med syfte att ge dig en tvärvetenskaplig helhetsbild. Projektet förutsätter en datorvana och intresse, gärna en grundkurs i bioinformatik. De flesta studenter som vi har handlett har blivit medförfattare på en eller flera vetenskapliga publikationer, vilket är en utmärkt meritering inför eventuell fortsatt forskning eller industriarbete. Vi ger gärna referenser till våra tidigare examensarbetare och uppmuntrar Er att ta kontakt med dem. Helgi Schiöth, Institutionen för Neurovetenskap, farmakologi, BMC, korridor B3, plan 2, tel 4714160. E-mail. [email protected] Övriga handledare: Robert Fredriksson, David Gloriam, Thora Bjarnadottir mfl.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.