Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-24

Naturvårdsbränning-Uppföljning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Länsstyrelsen i Jämtlands län planerar naturvårdsbränna Långsidbergets naturreservat under sommaren 2004. Arbetets karaktär kommer att utgöras av en uppföljning av vissa parametrar efter utförd bränning. Exempel på uppföljningsparametrar är mängden nybildad död ved, andel uppbränd humus (brandhårdhet), brandintensitet, etablering av tall och löv mm. För uppdraget sökes biolog eller med liknande utbildning. Under fältbesök bekostas hyrbil och logi av länsstyrelsen. Då Länsstyrelsen ej kan ta på sig ansvaret som handledare förutsätts detta finnas inför arbetets påbörjande.

För mer information ta kontakt med:

Göran Eriksson
Länsstyrelsen Jämtlands län
[email protected]
tele:063-146272

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.