Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-23

Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:

Kanalfläkt grundades 1974 och vid den tidpunkten var det den cirkulära kanalfläkten som var den huvudsakliga tillverkningsprodukten. Idag producerar, marknadsför och säljer Kanalfläkt ett stort antal ventilationsprodukter vilket inkluderar såväl fläktar, don och flödeskontroll som värmeväxlaraggregat. Kanalfläkt är i dag moderbolag i en internationell grupp med 30 dotterbolag och ca 1100 anställda.

Koncernens huvudkontor och största produktionsanläggning finns i Skinnskatteberg med 325 anställda på en golvyta av 27500 kvm. Koncernomsättningen beräknas i år uppgå till 1,5 miljarder SEK.

Bakgrund:

Målet för EU projektet Reshyvent är att minska energibehovet vid ventilation av bostäder. Den nordiska delen av projektet inriktar sig på ventilation av lägenheter i kallt klimat. Konceptet bygger på behovsstyrning med en fläkt per lägenhet. Ventilationssystemet är dimensionerat med låga tryckfall för att få låg fläkteffekt. Det låga tryckfallet gör också att bidraget från termiska stigkrafter blir påtagligt. För att kompensera detta använder vi en radialfläkt med framåtböjda skovlar. Fläkten har en energisnål EC-motor som styrs av en specialdesignad styrning som genom att mäta varvtal och strömförbrukning kan beräkna fläktens arbetspunkt och styra fläkten till önskat flöde.

Problembeskrivning.
I vissa fall blir dom termiska stigkrafterna så stora att även om fläkten stängs av blir ventilationen för stor. I vårat konceptförslag har vi löst detta genom att ha ett backspjäll. Detta spjäll orsakar dock ett extra tryckfall som större delen av året bidrar till att öka energiförbrukningen för fläkten.

Lösning.
Ett motordrivet spjäll skulle lösa problemet men kostnaden blir för hög.
Om vi ersätter radialfläkten med en axialfläkt som kan reverseras skulle man kunna bromsa flödet vid behov, då skulle inte backspjället behövas. En axialfläkt är också effektivare än en radialfläkt vid dom låga trycken som vi är i behov av.

Uppdrag/Projekt
Att bygga en rigg där man kan köra en axialfläkt i olika arbetspunkter (inklusive arbetspunkter där fläkten fungerar som en strypning genom reversering) och mäta ström och varvtal. Och utifrån detta hitta en beräkningsmodell för att räkna fram olika arbetspunkter från
ström och varvtal. Det ska även vara möjligt att mäta flödet när fläkten är avstängd genom att bara mäta varvtalet.Beräkningen ska vara möjlig att använda för att konstruera en styrning till fläkten i ett inbyggt system.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.