Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-23

Inventering av kompetensutvecklingsbehov

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Utbildningsförvaltningen i Skövde Kommun ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildning i Skövde kommun samt uppdragsutbildning och invandrarundervisning.

Vi ansvarar även för övergripande planering och utveckling, samarbete mellan skola och näringsliv, utredningar samt uppföljning och utvärdering.

Vi behöver göra en inventering av kompetensutvecklingsbehov, avseende främst gymnasial vuxenutbildning, hos småföretag med förslagsvis 5-25 anställda inom Skövde kommun. Utredningens resultat kan leda till en bättre anpassning av vuxenutbildningens kursutbud. Uppdraget kan ske med gemensam handledning från Näring Skövde, Näringslivsforum och utbildningskontoret.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.