Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-19

Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allmänt:
Den elektriska isolationen utgör den mest kritiska komponenten i högspänningsutrustning som t.ex. kraftkablar, transformatorer, generatorer, etc. Elektrisk isolation åldras med tiden eftersom den påkänns elektriskt, termiskt och mekaniskt men även av den omkringliggande miljön, t.ex. genom fukt och föroreningar.
För att veta hur den elektriska isolationen har åldrats i en utrustning utförs diagnostiska mätningar. Diagnostiska mätningar utförs bl.a för att kontrollera om det vid hög spänning bildas små elektriska urladdningar, s.k. partiella urladdningar, i luftfyllda hålrum inne i isolationen eller på ytan av isolatorer. För att tolka mätningar av de elektriska strömpulser som bildas vid förekomsten av partiella urladdningar krävs en förståelse av de fysikaliska mekanismer som styr fenomenet partiella urladdningar. Det nedan föreslagna projektet syftar till att undersöka en del viktiga aspekter som är av betydelse inom forskningsområdet för partiella urladdningar.

Specifikt:
En elektrisk gnista över ett gasfyllt gap medför att spänningen kollapsar och en hög ström flyter. I fallet gasfyllda hålrum i elektrisk isolation så blir urladdningen endast partiell och ¿brinner¿ under en mycket kort tidsrymd. Urladdningen medför att elektriska laddningar transporteras i den av gnistan joniserade gasen och deponeras på de isolerade ytorna.
I detta projekt skall man titta på vilka parametrar som åtminstone måste ingå i en modell för att simulera spännings- (fält-) kollapsen och den höga följdströmmen i en partiell urladdning. Simuleringen skall utföras i fältberäkningsprogrammet FEMLABÒ och utgöra en modul till ett beräkningsprogram som utvecklas i ett doktorandprojekt.

Moment som ingår i projektet:
i) Identifiera vilka parametrar som styr en gnistas varaktighet i tid och utbredning i rum
ii) Implementera en modell i FEMLAB som simulerar hur fält och strömtäthet varierar i tiden under gnistförloppet.

Person som kan komma ifråga för detta examensarbete bör vara intresserad av att applicera numeriska metoder på differentialekvationer av olinjära problem.


Projektet kan vara lämpligt för studerande inom elektroteknik, teknisk fysik, fysiklinjer, numerisk matematik eller liknande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.