Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-08

Nytt sätt att administrera en samfällighet!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker ett sätt att administrera, kalkylera, debitera och göra utskick till medlemmarna av en vägsamfällighet. Vi arbetar i dag med EXCEL där vi i ett och samma ark hanterar uppgifter såsom :
Medlemmar: (Fastighetsägare). Adress, telefonnummer. Fastighetsbeteckning.
Nyttjandet av fastigheten: Sommarbostad, permanentbostad? Totalt finns 7 olika nyttjandeslag. Ex: Utfart för skogsbruk eller jordbruk, personlig utfart, ägokörning etc.
Belastning av vägarna: Ton per kilometer. Areal av exempelvis skog eller jordbruk.
Debitering per medlem: Fördelningstal/andelstal. Total debitering.

En viktig del som programmet måste kunna hantera är löpande förändringar av förutsättningar. Exempel på det är att fastigheter kan byta ägare, styckas av eller slås samman med andra fastigheter, förändring av nyttjandesätt o.s.v. eftersom detta påverkar utdebiteringarna.

Ett intressant projekt som mycket väl kan resultera i en försäljningsbar produkt, vilken studenterna kan få rättigheterna till. Produkten efterfrågas av många andra samfälligheter med liknande problem och rätt utformad kan den bli kommersiellt intressant.
Det finns inte möjlighet och utrymme att beskriva behovet/projektet i detalj på denna sida varför intresserade studenter kan ta kontakt med [email protected] eller tel: 0730-464633 för kompletterande information.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.