Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-12

GWP-beräkningar på HFC-gaser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I debatten om växthuseffekten dominerar GWP-beräkningar sett över en tidshorisont på 100 år. Är det mer intressant och rättvisande att diskutera den totala skadeverkan, vilket innebär en integreringshorisont på åtminstone 100.000 år? Exjobbet handlar om att beräkna skadeverkningar (integrering) för tre gaser: HFC-152a, HFC-134a och koldioxid.

Miljöbron är en ideell organisation som hjälper företag att formulera exjobb, företaget som beställt detta arbete finns i Skövde och arbetar med isolering, arbetet sker i nära samarbete med kvalitetsansvarig.För mer information kontakta Karin Degerfeldt på Miljöbron, www.miljobron.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.