Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-19

Kompostering i bostadsrättsförening

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Husen är byggda 1971-73 och innefattar 15 trevåningshus med 300 lägenheter. Föreningen står i begrepp att övergå från sopnedkast till källsortering. Ett stämmobeslut är taget 2001-11-27 om att börja med detta. Knappt hälften av de boende har deltagit i informationsträffarna om historiken och vikten av källsortering.
2004 ses som ett projekteringsår med sikte på att det tidigast 2005 blir byggnation. I samband med detta vill föreningen undersöka följande två frågeställningar som kan göras var och en för sig då de berör olika ämnesområden:

1. Analysera miljömässiga och ekonomiska fördelar av egen kompostering för boende inom föreningen.

2. Undersöka var bästa placering är av de nya miljöhusen samt hur utformingen av byggnaderna och närområdet till bostadsföreningens källsortering ska se ut.
Aspekter som ska vägas in är
a) låg underhållskostnad och byggmaterial
b) buller
c) tillgänglighet för boende med nedsatt syn eller dålig rörelseförmåga d) bekvämlighet och enkelhet vid användandet
e) trygghet och säkerhet
f) krav från entreprenörer

Om arbetets omfattning är för stort kan det begränsas till en mindre del. För mer information kontakta Sofia Öberg på Miljöbron - [email protected]
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.