Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-12

Gör företagshälsovård i form av massage någon skillnad?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Undersöka effekterna av friskvård i form av svensk klassisk massage på mindre företag (10-30 anställda). Förslag till avgränsningar är: effekterna efter ca 10 behandlingar? effekten på den anställdas allmäntillstånd? har råd från terapeuten följts? har sjukskrivningarna påverkats?.

Miljöbron är en ideell organisation som hjälper företag att utveckla miljöarbetet, i detta fall arbetsmiljö. Företaget som gjort beställningen av detta examensarbete är Monikas Friskvård som arbetar med företagshälsovård. För mer information kontakta Miljöbron på http://www.miljobron.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.