Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Utvärdering av peroxidblekning på mekaniska massor genom multivariat modellering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
Metso-koncernen är en global leverantör av maskiner och system samt expert- och servicetjänster för processindustrin. Metsos omsättning under år 2003 var omsättningen 4,25 miljarder euro och antalet anställda ca 26 000. Metso verkar i 50 länder och dess aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Metsos affärsområden är Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation och Metso Ventures.
Mer information: www.metso.com

Bakgrund
Blekning av mekaniska massor till höga ljusheter sker idag nästan uteslutande vid hög massakoncentration där peroxid utgör blekemikalien. Förutom peroxid används ytterligare ett antal kemikalier för att processen skall fungera. Tid, temperatur och massakoncentration har också stor betydelse vilket innebär att blekresultatet påverkas av ett antal olika process parametrar. Detta innebär att peroxidblekning i allra högsta grad kan betraktas som en multivariat process som med fördel kan utvärderas med multivariata metodiker.

Uppgift
Att utifrån egna utförda blekexperiment i laboratorieskala beskriva blekprocessen och hur olika processparametrar påverkar blekningen. Arbetet skall inledas med en litteraturstudie för att undersöka tidigare gjorda arbeten samt för att öka den egna kunskapen kring peroxidblekningen och dess kinetik. Därefter skall en experimentell försöksplan tas fram och utföras. Denna del kräver omfattande egna laboratorieblekningar i vårt bleklaboratorium. Försöksplanering och utvärdering skall göras med hjälp av försöksplaneringsverktyg av typen MODDE eller liknande.

Kvalifikationskrav: Civilingenjör med inriktning mot kemi eller kemiteknik. En fördel, men inget krav, är ifall du känner till och kan använda någon typ av försöksplaneringsverktyg.

Intresseanmälan skickas till [email protected]


GÖR DITT EXAMENSARBETE HOS OSS!
Vi vill erbjuda Dig att göra Ditt examensarbete inom Metso Paper och Panelboard i Sundsvall. Vi ställer upp med kvalificerad handledning och Du får arbeta med stimulerande utvecklingsprojekt som kompletterar Din utbildning.

Under den tid Du arbetar med och samlar in material till examensarbetet utgår viss ersättning och vi kan hjälpa till att ordna bostad.

Vi kan även erbjuda ett ettårigt traineeprogram för civilingenjörer.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.