Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Optimal inmatningsprocess och utrustning för Defibratorer.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
Metso-koncernen är en global leverantör av maskiner och system samt expert- och servicetjänster för processindustrin. Metsos omsättning under år 2003 var omsättningen 4,25 miljarder euro och antalet anställda ca 26 000. Metso verkar i 50 länder och dess aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Metsos affärsområden är Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation och Metso Ventures.
Mer information: www.metso.com

Bakgrund
En Defibrator är en maskin som producerar fiber med, vanligtvis, flis som råvara. Flisen defibreras mellan en roterande och en fast malskiva. Flisen matas in i maskinen genom statordelens centrum av en s k bandskruv. Genom att bandskruven roterar förhållandevis snabbt kastas flisen ut i malzonen. Detta är den förhärskande teorin som skall verifieras genom beräkningar och framförallt försök. Försöken skall utföras i bandskruv i full skala på vårt labb i Sundsvall.

Uppgift
Examensarbetet skall omfatta:
* inläsning på det befintliga systemet
* konstruktion av utrustning för att studera hur flisen transporteras i inmatningszonen, (bandskruven finns med motor mm och har använts för andra syften)
* försök, test av ett antal ideer som finns
* utvärdering och rapport.

Arbetet kommer troligtvis att leda till patenterbara resultat varför publicering av examensarbetet inte kan innefatta alla resultat och att den offentliga publiceringen kan fördröjas.

Kvalifikationskrav: Civilingenjör, inr Mekanik, gärna strömningsteknik.

Arbetet kan påbörjas snarast och bör avslutas för sommarsemestern.

Intresseanmälan skickas till [email protected]


GÖR DITT EXAMENSARBETE HOS OSS!
Vi vill erbjuda Dig att göra Ditt examensarbete inom Metso Paper och Panelboard i Sundsvall. Vi ställer upp med kvalificerad handledning och Du får arbeta med stimulerande utvecklingsprojekt som kompletterar Din utbildning.

Under den tid Du arbetar med och samlar in material till examensarbetet utgår viss ersättning och vi kan hjälpa till att ordna bostad.

Vi kan även erbjuda ett ettårigt traineeprogram för civilingenjörer.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.