Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-09

Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Behovet av färdiga arkitekturkomponenter ökar inom programvaruindustrin. Utvecklingen går från en traditionell dokument- och källkodsstyrd utvecklingsmetodik mot en modellbaserad. Denna modellbaserade utvecklingsmetodik bygger på att modellen är det centrala. Beroende på vad behovet är genereras sedan information utifrån denna, exempelvis dokument eller källkod.
Sett ur ett stort perspektiv har UML kopplat greppet som den de facto standard som idag används för att beskriva programvara och dess uppbyggnad. Under sommaren 2004 kommer version 2.0 av denna standard. Verktyget Rhapsody är ett verktyg som idag används inom Saab Bofors Dynamics för modellbaserad utveckling.

Arbetsbeskrivning
Studera tekniker som idag finns för att bygga upp arkitekturer för distribuerade realtidssystem. Utifrån dessa tekniker bygga upp generella arkitekturkomponenter med hjälp av UML 2.0.
Arbetet innehåller bland annat följande moment:
- Definiera krav på distribuerade realtidssystem
- Definiera krav på generella arkitekturkomponenter
- Definiera krav på mönster (patterns) för distribuerade realtidssystem
- Utveckla arkitekturkomponenter i UML 2.0
- Utveckla mönster (patterns) i UML 2.0
Arbetet kommer att bedrivas genom en evolutionär process där målsättningen är att få fram funktionella grundkomponenter där funktionalitet sedan läggs till. Planering och inriktning under arbetets gång görs i samråd med de sökande.

Redovisningsform
Förevisning av de framtagna modellerna.

Ämnesområde
Realtidssystem, distribuerade system, UML, Rhapsody, Datorarkitektur

Redovisning
Generering av rapport utifrån framtagna modeller.

Kvalifikationer
Civilingörsutbildning, inriktning: D, IT, Y (Inriktning programvaruteknik), I (Inriktning teknisk data), E (Inriktning dator- och programsystem)

Examensarbete ska skrivas av två personer och tjänstgöringsort är Karlskoga.
För mer information är du välkommen att kontakta
Jesper Håkansson, e-post [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.