Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Genomgång materialklassificering med avseende på nya och reviderade standarder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Emhart Glass är världsledande leverantör av utrustning, kontrollsystem och reservdelar för glasförpackningsindustrin. Baserat på bred kunskap inom formningsprocessen: glaskonditionering, gob formning, produkthantering, cold end inspektion samt refractories har företagets maskiner och system etablerats som världsstandard. Emhart Glass erbjuder också utbildning, produktionssupport och service.

http://www.emhartglass.com/

Examensuppgift 2004
Konstruktionshandbok Material
* Genomgång materialklassificering med avseende på nya och reviderade standarder.
* Värmebehandling/Härdning, studier av metoder och utveckling.

Redovisning
* Förändrings förslag, Standard referenser
* Värmebehandling/härdning, moderna metoder
* Ursprungsreferenser
* Slutlig rapport - examensarbete

För mer information kontakta handledare Arne Stenholm Emhart Glass Sweden AB Tfn: 060 199315

Din ansökan vill vi ha via e-post till [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.