Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-11-26

Aktiv kompensering av MHD-instabiliteter av RWM-typ

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid Alfvénlaboratoriet på KTH bedrivs grundläggande forskning inom området fusionsenergi i en större experimentanläggning kallad EXTRAP T2R. Arbetet bedrivs i projektgrupper där forskare, doktorander och examensarbetare samarbetar i en stimulerande, internationell forskningsmiljö. EXTRAP T2R är ett prioriterat projekt inom det europeiska fusionsforskningsprogrammet.

Magnetohydrodynamiska (MHD) fenomen, främst olika typer av instabila växande egenmoder, kan deformera magnetfältet och förhindra inneslutningen av fusionsplasmat. Vakuumkärlet omges av ett ledande skal. Tidsvarierande deformationer av magnetfältet inducerar ytströmmar i skalet som ger krafter som motverkar deformationen. Därigenom åstadkommer ett perfekt ledande skal en stabilisering av MHD moder. Eftersom skalet i verkligheten har en given resistivitet, kommer ytströmmarna att avta med tidskonstanten för skalet (L/R tiden). Instabiliteter som då växer på denna långsamma tidsskala kallas Resistive Wall Modes (RWM). Då instabiliterna växer långsamt är det tekniskt möjligt att undertrycka dessa med aktiv kompensering (feedback control).

Ex-jobbet innebär att utveckla en modell för aktiv kompensering. Modellen omfattar en elektromagnetisk modell för skalet, modeller för magnetfältsensorer och aktiva spolar. Skalet modelleras med att göra en 3D elektromagnetisk fältberäkning. Detta görs med generellt verktyg, det FEM baserade analysprogrammet OPERA-3D.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.