Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-19

Kartläggning av Sveriges teknik-kluster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Compare Karlstad står IT-företagen på en gemensam plattform.

Compare är en nätverks- och marknadsföringsorganisation av och för Karlstadsregionens IT-företag. Tillsammans jobbar vi för att rekrytera kompetenta medarbetare, att fler IT-företag startar upp eller flyttar till Karlstad, att marknadsföra Karlstad som IT-kluster och att få fler intressanta projekt lokaliserade till regionen.

Vi har förslag på ett examensarbete som handlar om att kartlägga vilka teknik-kluster som finns i Sverige. Hur de ser ut, vilken typ av företag samt storlek m m.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.