Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-07

Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag i Färjestaden, Öland, som tillverkar och försäljer en ny patenterad svensk produkt inom Norden för bullerskydd. Bolaget är relativt nystartat och har marknadsföringslicens med ensamrätt för den nordiska marknaden. De har i dagsläget två anställda, men står inför en kraftig expansionfas och har nyligen fått in större beställningar.

Företaget har ett nära samarbete med banverket för utvecklande av bullerskydd där järnvägen går förbi tätbefolkade områden och arbetar också med bullerskydd vid olika vägprojekt. Bullerskydden ska också ha en design som inte förfular miljön. Företaget har tagit fram en en konstruktion för byggande av dessa block, men vill ha hjälp med bättre konstruktion och designlösningar. Här finns möjligheter för ingenjörer med designinriktning att göra ett examensarbete där både kreativitet, estetiskt synsätt och förmåga till bra konstruktionslösnigar är användbart.

Syftet är att undersöka konstruktion och designlösningar för byggande av block som har en bullerskyddande och estetisk funktion.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.