Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-07

Vad har det ekonomiska stödet från Vägverkets Skyltfond, för trafiksäkerhetsprojekt, resulterat i?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Vi önskar erhålla en översiktlig bild av vad vårt ekonomiska stöd till trafiksäkerhetsprojekt resulterat i på längre sikt. Resultatet avser vi presentera för Skyltfondens beredningsgrupp samt för vägverkets generaldirektör. Vanligtvis får bidragsmottagaren medel för startdelen i sitt projekt. Vad som därefter händer i projektet ligger utanför vår vetskap. Det är just detta vi skulle vilja ha kartlagt.

Bakgrund
Det ekonomiska stöd som Vägverkets Skyltfond delar ut till trafiksäkerhetsprojekt följs i huvudsak upp enbart genom lägesrapporter under arbetets gång samt med en slutrapport efter projektavslut. Denna avrapportering sker skriftligen.

Arbetets innehåll
Vi vill få kännedom om vad som händer med projekten i sin förlängning. Har de resultat och förväntningar infriats som förväntades vid projektstart osv. Kommer resultaten till trafikanternas nytta? Finns det något som t ex kännetecknar ett framgångsrikt projekt?

Metod
Utarbetande av olika frågeställningar inför telefonintervjuer. Genomläsning av slutrapporter, de flesta slutrapporter har sammanställningar. Telefonkontakter/Intervjuer med tidigare bidragsmottagare vilka genomfört och slutrapporterat sina projekt. Dokumentationen ska presenteras utförligt på sådant sätt att läsaren ej behöver ha förkunskaper i varje enskilt projekt. Egna konklusioner dras för varje projekt samt för helheten. Projekten ska ha varit avslutade under minst 3 år. Allt material finns arkiverat hos Vägverket i Borlänge. Därför är det ett måste att ha geografisk närhet till källmaterialet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.