Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-01

Molekylära mekanismer bakom Malaria-parasiters invasiva förmåga

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sammanfattning
Protozoer i fylum Apicomplexa utgör humana och djurpatogener av stor betydelse, såsom Toxoplasma och den etiologiska agensen av malaria, Plasmodium. Dessa fakultativt intracellulära parasiter är beroende av sina cytoskelett för att kunna invadera värdsceller. De molekulära detaljer bakom parasiternas glidande motilitet är oklara, men det har visats att parasiternas cytoskelettprotein aktin har en nyckelroll i processen. Aktinbaserad motilitet bygger på samspel av de trådformade aktinpolymerer med myosin (muskelkontraktion) eller med aktinbindande proteiner (rörliga kroppsceller, ex. immunsystemets makrofager). Parasiterna har dock till synes inga aktintrådar. En bättre förståelse av aktinets regleringsmekanismer i dessa celler vore önskvärd och skulle på sikt kunna leda till upptäckt av nya drogtargets.

Projektbeskrivning
Frågan om hur aktinberoende motilitet regleras i Plasmodium skall angripas med molekulärbiologisk metodik. Sekvenser som kodar för aktinbindande proteiner identifieras genom BLAST-sökningar. Utvalda sekvenser kopieras mha. PCR ur cDNA-bibliotek från rörliga Plasmodium-stadier. De kodande sekvenserna subklonas i expressionsvektorer för uttryck i E.coli. De rekombinanta parasitproteinerna renas upp för biokemisk analys, i första hand analys av interaktionen med aktin. Analysen består av etablerade spektrofotometriska och fluorimetriska assaymetoder, samt nativ och denaturerande gelelektrofores.

Läsning
1. Kappe, S. et al. (2004) Apicomplexan gliding motility and host cell invasion: overhauling the motor model. Trends Parasitol. 20(1), 13-16
2. Kappe, S. et al. (2003) The Plasmodium sporozoite journey: a rite of passage. Trends Parasitol. 19(3), 135-141
3. Soldati, D. & Meisser, M. (2004) Toxoplasma as a novel system for motility. Current Opinion in Cell Biology, Feb (16:1), 32-40

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.