Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-17

Exjobb om rekonditionering/renovering av produkter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Rekonditionering och renovering av produkter är att industriområde som är under tillväxt. Exempelvis startade Electrolux en rekonditioneringsanläggning för vitvaror i Motala år 2000. I USA har begreppet funnits länge och är väletablerat inom många branscher såsom bilindustri, elektronik, däck, skrivarkassetter och vitvaror. Detta examensarbete ingår som en delmängd av ett större VINNOVA projekt som har målet att utveckla företags- och samhällsekonomiskt lönsamma system samt produkter för återanvändning och rekonditionering.

Projektuppgift

Kartlägga och analysera vilka branscher, volymer, typ av företag som rekonditionerar produkter i Sverige. Främst ska den existerande marknaden undersökas men även potentiella framtida branschers potential ska undersökas.

Studentprofil
Kompetens om produktionsfrågor.

Projektstart
Snarast
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.