Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-30

Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Herrgård belägen i Nässjö kommun. Huvudbyggnaden uppfördes 1831 och byggnadsstilen är nyklassisk. Herrgården är belägen i en naturskön omgivning som uppdragsgivaren önskar att någon student undersöker närmare. Uppdragsgivaren refererar till en studie som företogs på 70-talet om området sett ur geologisk synpunkt. Emellertid bör den studien kompletteras.

Syftet är att naturgeografiskt undersöka hur geologin har inverkat på landskapsbilden, t ex hur geologin inverkat på uppkomsten av olika industrier och forsarnas inverkan på de numera nedlagda kvarnarna som finns i området.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.