Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Integrering av ISO9001-2000,ISO14001 och vårt TPM-arbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Refiner Segments AB i Hagfors tillverkar malsegment till pappers och massaindustrin och levererar dessa till kunder världen över. Idag ingår företaget i finlandsbaserade Metsokoncernen som är världens ledande företagsgrupp inom skogsförädling med teknologi från vedhanteringsutrustning till pappers- och fiberboardmaskiner. I Hagfors sysselsätter vi cirka 160 personer och omsätter 218 miljoner kronor. Företaget ingår i The Paper Province, en region med en världsunik koncentration av företag som på olika sätt sysslar med skogsförädlingsteknologi.

Kvalitetssystem - Integrering av ISO9001-2000,ISO14001 och vårt TPM-arbete.

Under de gångna åren har ett flertal krav ställts på Metso Paper. Balnd annat kravet att vara ISO-certifierade. Det började med ISO 9000 och därefter ISO 14000. Idag jobbar vi med ännu ett verksamhetsstyrningssystem, nämligen TPM. På grund av historien har dessa blivit separata system utan anknytning till varandra.

Ett system där alla dessa system är integrerade är ett önskemål. Kunskaper i ISO och TPM är att föredra.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.