Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Materialegenskaper-gjutstål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Refiner Segments AB i Hagfors tillverkar malsegment till pappers och massaindustrin och levererar dessa till kunder världen över. Idag ingår företaget i finlandsbaserade Metsokoncernen som är världens ledande företagsgrupp inom skogsförädling med teknologi från vedhanteringsutrustning till pappers- och fiberboardmaskiner. I Hagfors sysselsätter vi cirka 160 personer och omsätter 218 miljoner kronor. Företaget ingår i The Paper Province, en region med en världsunik koncentration av företag som på olika sätt sysslar med skogsförädlingsteknologi.

Metso Refiner Segments har ett tjugotal gjutlegeringar på produktionsprogrammet. Dimensionering av segment har traditionellt skett på erfarenhetsbaserade grunder. I takt med att datorstödda konstruktioner blir allt vanligare erbjuds även möjlighet att genomföra förfinade hållfasthetsberäkningar förutsatt att relevanta materialparametrar är fastställda.

I följande examensarbete skall några grundläggande materialparametrar fastställas för de vanligaste förekommande gjutlegeringarna.

Val av parametrar sker i samråd med vår konstruktionsavdelningar i Sundsvall samt Solna. I gjuteriet i Hagfors tages provkoppar fram samt handledning av arbetet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.