Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Borttag av lunkerpulver

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Refiner Segments AB i Hagfors tillverkar malsegment till pappers och massaindustrin och levererar dessa till kunder världen över. Idag ingår företaget i finlandsbaserade Metsokoncernen som är världens ledande företagsgrupp inom skogsförädling med teknologi från vedhanteringsutrustning till pappers- och fiberboardmaskiner. I Hagfors sysselsätter vi cirka 160 personer och omsätter 218 miljoner kronor. Företaget ingår i The Paper Province, en region med en världsunik koncentration av företag som på olika sätt sysslar med skogsförädlingsteknologi.

Materialutveckling - borttag av lunkerpulver

I princip alla gjuterier använder något slag av lunkerpulver, ett exometriskt material som fördröjer stelning. Lunkerpulver innehåller till stor del kvarts, vilket är förödande för de so jobbar med pulvret.

Vi skulle vilja ha hjälp att hitta ett nytt pulver eller helst ta bort det helt. Detta kräver dock förändringar i utformning av ingjutsystem på gjutsgodset vilket begränsas av våra maskiner. Målet för projektet är att ta bort/få nytt pulver på 80% av våra produkter.

Kunskaper i förösksplanering samt materiallära och då i första hand stål är att föredra.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.