Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Förbättring av gjutgodskvalitét

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Refiner Segments AB i Hagfors tillverkar malsegment till pappers och massaindustrin och levererar dessa till kunder världen över. Idag ingår företaget i finlandsbaserade Metsokoncernen som är världens ledande företagsgrupp inom skogsförädling med teknologi från vedhanteringsutrustning till pappers- och fiberboardmaskiner. I Hagfors sysselsätter vi cirka 160 personer och omsätter 218 miljoner kronor. Företaget ingår i The Paper Province, en region med en världsunik koncentration av företag som på olika sätt sysslar med skogsförädlingsteknologi.


Metso Paper Hagfors har under det senaste året satsat mycket energi på att sänka våra kassationer. Vi har dock kvar ett fåtal stora poster som måste minskas, bla kallflytningar och skorv. Kallflytningar beror bla på för kall smälta, för dåligt flöde i formen etc. Skorv beror bla på sandkvalitén och för hög smälttemperatur.

Nu vill vi få till stånd en förbättring av gjutgodskvalitét. En fördel att klara av jobbet är kunskaper i materiallära samt försöksplanering.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.