Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Styrningsprinciper gjuteri-bearbetning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Refiner Segments AB i Hagfors tillverkar malsegment till pappers och massaindustrin och levererar dessa till kunder världen över. Idag ingår företaget i finlandsbaserade Metsokoncernen som är världens ledande företagsgrupp inom skogsförädling med teknologi från vedhanteringsutrustning till pappers- och fiberboardmaskiner. I Hagfors sysselsätter vi cirka 160 personer och omsätter 218 miljoner kronor. Företaget ingår i The Paper Province, en region med en världsunik koncentration av företag som på olika sätt sysslar med skogsförädlingsteknologi.

Metso Paper Hagfors har en komplett tillverkning av malsegment, från skalsandsformning, gjutning, bearbetning till färdig produkt. Denna variation i tekniker med olika förutsättningar gör planeringen aningen besvärlig.

Bearbetningssidan är uppdelad på tre olika områden, med sina begränsningar i produktfloran. Dessa tre linjer ska förörjas av gjuteriet på ett tillfredsställande sätt. Det finns många sätt att lösa detta, men vi vill hitta ett sätt som passar vår produktion.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.