Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Layoutförändring bearbetning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Refiner Segments AB i Hagfors tillverkar malsegment till pappers och massaindustrin och levererar dessa till kunder världen över. Idag ingår företaget i finlandsbaserade Metsokoncernen som är världens ledande företagsgrupp inom skogsförädling med teknologi från vedhanteringsutrustning till pappers- och fiberboardmaskiner. I Hagfors sysselsätter vi cirka 160 personer och omsätter 218 miljoner kronor. Företaget ingår i The Paper Province, en region med en världsunik koncentration av företag som på olika sätt sysslar med skogsförädlingsteknologi.

Logistik - Layoutförändring bearbetning

Bearbetning är idag uppdelad på tre grupper och placerade i två geografiskt skilda utrymmen. Detta innebär vissa nackdelar vad gäller den interna logistiken.

Ett arbete med att ta fram en ny layout utifrån vissa önskemål samt vissa begränsningar skulle kunna visa på avsevärda förbättringar vad gäller kommunikation, ledtider etc. Arbetet skulle även visa på nackdelar och kostnader. Utifrån detta samt en analys av resultatet ger oss indikationer på om det är värt att satsa på.

Kunskaper i logistik är av nytta samt av cad-ritning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.