Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Hitta lämplig placering för vår gamla robot!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Refiner Segments AB i Hagfors tillverkar malsegment till pappers och massaindustrin och levererar dessa till kunder världen över. Idag ingår företaget i finlandsbaserade Metsokoncernen som är världens ledande företagsgrupp inom skogsförädling med teknologi från vedhanteringsutrustning till pappers- och fiberboardmaskiner. I Hagfors sysselsätter vi cirka 160 personer och omsätter 218 miljoner kronor. Företaget ingår i The Paper Province, en region med en världsunik koncentration av företag som på olika sätt sysslar med skogsförädlingsteknologi.

Produktionsteknik - Hitta lämplig placering av gammal robot.

Sommaren 2004 kommer vår befintliga robot att ersättas. Den gamla roboten behöver en ny arbetsuppgift. Vi har idag ett flertal arbetsplatser där en robot skulle vara till nytta. Frågan är var den gör mest nytta. Arbetet kräver en analys av arbetsmiljö, möjlig effektivisering, kostnadsbesparingar, ev. ny layout mm, mm.

Arbetet kräver en totalöversyn på företaget med djupdykningar på ett antal arbetsplatser, därför krävs kunskaper i framförallt produktionsteknik samt ekonomiska beräkningar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.