Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-30

Vilka är de viktigaste kraven som ställs på Scada-systemen idag?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kartlägg de fem största produkterna och jämför dem med hänsyn till kraven. De krav som är intressanta är tekniska krav (designtime, runtime) support, arkitektur, kostnads/intäktsmodell och marknad.
Vilka är trenderna och vad väntar man sig om fem-tio år med avseende på förändringar i systemarkitektur och krav.
Syftet är att utvärderingen ska ligga till grund för beslut om produktsatsning.
Förväntat resultat:
-Förståelse för marknad och marknadskrav
-Välgrundade argument för vilka krav som är viktiga och vilka som inte är viktiga.
-Välgrundade argument för vilka som kommer att bli viktiga och vilka som inte kommer att bli viktiga i framtiden.

Önskad utbildningsprofil:
Industrikunskap
Utvecklare, teknisk kunnig
Ekonomisk-och marknadskunnig

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.