Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-17

Dokumentation av nedläggningen av Postterminalen i Norrköping- ur ett Human Resource perspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Efter ett beslut taget centralt kommer Postsorteringen i Norrköping att läggas ned. Detta drabbar 450 anställda. Det sker just nu en nedtrappning av verksamheten som innebär att sorteringen är avvecklad till i mitten av september. Sorteringen flyttas ut till Västerås, Stockholm och Nässjö. Posten Futurum kommer att bistå personalen med möjligheter till en ny inriktning efter nedläggningen, som kan bestå av ex studier eller nytt arbete.
Vi söker två studenter för att dokumentera processen av nedläggningen av Postsorteringen i Norrköping ur ett Human Resource ¿perspektiv. För att få en tydlig bild av hur personalen upplevt:
- Beskedet om att beslutet tagits.
- Information under processens gång.
- Support av Futurum.
Vi vill dokumentera hur en nedläggning går till för att kunna förbättra arbetet i kommande organisations- förändringar ur ett Human Resource perspektiv.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.