Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-28

Kvalitativ information om internationell adoption (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Adoptionscentrum skapades 1969 av några glada entusiastiska
adoptivföräldrar. Grundarna har nu gått i pension men några av dem är fortfarande i livet och finns som supportrar i bakgrunden. Dessa personer sitter inne med massor av värdefull information som troligen skulle kunna vara intressant för fler än oss på adoptionscentrum. Denna kunskap finns inte nedskriven utan finns i huvudena på dessa personer. Dold bakgrundsinformation. Vi har därför tänkt att försöka hitta ett sätt att , på ett mer vetenskapligt sätt, samla ihop denna information som sedan kan ligga till grund för vidare forskning kring internationell adoption. Tanken är att att någon/några studenter som har intresse av adoptionsfrågor skulle vara intresserade att göra kvalitativa intervjuer med de berörda personerna.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.