Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-21

Alternativa grundläggningssätt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet är att öka kunskapen hur alternativa grundläggningssätt påverkar kostnaden vid byggandet av broar.

Bakgrund
I dagsläget finns det 1842 broar inom Region Norr, med relativt jämn fördelning mellan Västerbotten och Norrbotten. Även om brobeståndet underhålls kontinuerligt är det nödvändigt att befintliga broar byts ut p.g.a. dålig beständighet, otillräcklig bärförmåga, de utgör fiskvandringshinder eller av andra skäl. Dessutom tillkommer nya broar i samband med förändrade vägsträckningar, förbättringar av trafiksäkerheten etc.
Eftersom de anslagna pengarna för broåtgärder är begränsade är det nödvändigt med en broutformning som är tekniskt och ekonomiskt optimal.
I samband med framtagning av bygg- och konstruktionshandlingar är det därför viktigt att erfarenheter av tidigare utförda broprojekt beaktas.
Som en följd av detta utgör grundläggningssätt ett område där det vore önskvärt med en bättre uppföljning av kostnader och erfarenheter från tidigare broprojekt, eftersom det kan utgöra en källa till stora tekniska problem med höga kostnader som följd vid val av fel grundläggningssätt.


Arbetets innehåll
Uppföljning och dokumentering av erfarenheter och verkliga kostnader för grundläggningsarbetet vid ett antal utförda broar inom Region Norr.
Utreda hur byggkostnaden för en bro förändras vid en jämförelse mellan de två alternativa grundläggningssätten; undervattensgjuten bottenplatta på jord och torrhetsgjuten bottenplatta på packad fyllning.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.