Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-31

Marknadsundersökning för planerad start av friskvårdsföretag i Västerås (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet
Ett friskvårdsföretag med tre delägare som planerar start i Västerås årsskiftet 2004/2005. Affärsidén är att genom en individuell handlingsplan erbjuda ett helhetstänkande inom motion och friskvård för såväl privatkunder som företagskunder.
Ex-jobb
Genomföra en marknadsundersökning i syfte att kartlägga behovet av en friskvårdsanläggning i Västerås. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för våra marknadsföringssatsningar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.