Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-09

Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I stort sett alla ideella föreningar tappar medlemmar idag, så även Frisksportförbundet (se SCB:s ¿ Föreningslivet i Sverige. Välfärd, socialt kapital, demokratiskola¿). Nya regler vad gäller bidrag till verksamheten gör det allt svårare att få ekonomin att gå ihop. Förändringar i omvärlden gör att konkurrensen om medlemmar hårdnar, då nya organisationer startar liknande verksamheter.

Svenska Frisksportförbundet (www.frisksport.se) bedriver sedan 1935 hälso-, frilufts- och idrottsverksamhet fri från droger. Förbundet utgår från en helhetssyn där alla delarna är lika viktiga. Denna helhetssyn omfattar tre perspektiv; det personliga, det samhälleliga och det internationella. Verksamheten samlar människor från alla åldrar, kön och kulturella bakgrunder. Idag finns ca 8.500 medlemmar från hela Sverige.

Förbundet är i stort behov av en ny ¿affärsplan¿ där det tydligt framgår vilket erbjudande verksamheten har till medlemmarna, relation till konkurrenter och partners, finansiering, marknadsföring, organisation etc. Denna måste också diskuteras och förankras i rörelsen. För att kunna vara hållbar, är det viktigt att planen är i paritet med hur liknande rörelser i Sverige och internationellt arbetar med framtidsfrågor och de krav som ställs från exempelvis stat och kommun.

Förbundet har tillsatt en Framtidsgrupp som arbetar med frågan. Examensarbetets uppgift är att medverka i detta arbete och ta fram ett förslag till ¿affärsplan¿ samt förankringsprocess. Som hjälp i arbetet ges tillgång till material och personer i form av medlemmar i Framtidsgruppen, styrelsen och kommittéer samt förbundskansliet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.