Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-12

Interstellära rekombinationsreaktioner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är en internationellt ledande forskargrupp i molekylfysik som arbetar bl. a. med ämnet molekylär astrofysik och söker en examensarbetare för ett projekt i område interstellära jonreaktioner.

Bland de molykyler som hittills upptäckts i interstellära rymden är drygt 10 % joner. Vidare domineras planetarnas yttre atmosfärer (jonosfärer) av joner. I dessa miljöer är tätheten av elektroner också betydande. Om en molekyljon reagerar med en elektron och därmed bilder en neutral molekyl (s. k. rekombination), frigörs en stor mängd av energi, som vanligtvis leder till fragmentation av molekylen. Fördelningar mellan de olika fragmentationsprodukterna är oftast överraskande och har stor betydelse för noggrannheten av astrofysikaliska modellräkningar, men är också viktiga i förbränningsprocesser.

Uppgiften går ut på att mäta hastigheter och produktfördelningar av interstellära rekombinationsreaktioner på lagringsringen CRYRING i Manne Siegbahnlaboratoriet i Stockholm. Dessutom ska resultaten av denna mätningar används i modellräkningar av mörka interstellära moln. Undersökningar kan dessutom också leder till astronomiska observationer. Speciellt vikt ska läggas till hur olika molekyljoner med samma summaformel (isomerer) beter sig i rekombinationsreaktionen.

Eftersom det är ett interdisciplinärt projekt, är det möjligt för såväl fysiker, kemister och astronomer att anmäla sig. Erfarenheter med databearbetande program (t. ex. Origin, Excel) är önskvärda men krävs inte. Viktigast är insats och intresse att arbeta i ett multidisciplinärt område.

Referenser:
W. D. Geppert et al. Faraday Discussions, 117 (2004), kan laddas ner under: http://rsc.org/lap/confs/fara127/sciprog.htm
B. Mc Call et al., Nature, 422, 500 (2003)
M. Larsson & R. Thomas, Phys. Chem. Chem. Phys. 3, 4471 (2001)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.