Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-24

Pensionärsboende i Bråbo (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet är att undersöka olika möjligheter till pensionärsboende i Bråbo.

I Bråbo har det skett generationsskiften på flera gårdar. Eftersom det finns ett underskott på hur för boende, har det uppstått en diskussion om hur man bäst skall lösa frågan om de äldres boende. Frågan behöver lösas snart i anslutning till den kommunala översiktsplaneringen. 2 alternativ diskuteras. Antingen kan man bygga pensionbostäder i en central del av Bråbo, där flera äldre kan bo nära varandra och ha glädje av varandras sällskap. Alternativt kan man bygga nya bostäder spritt ute i anslutning till en annan bostad, där oftast en släkting har tagit över. Observera att det handlar inte om vårdhem utan om attraktiva boendemöjligheter. Frågan om äldreboende måste lösas i samförstånd med byborna. Uppgiftenkan lösas av en sociolog ellen en geograf. Det går också bra att koppla in den fysisk planerare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.